Shows

UPCOMING DATES

JULY 7, CAMBRIDGE, ON,

JULY 8, MONTREAL, QC

* AUG 9, ST. PAUL, MN

* AUG 10, MILWAUKEE, MN

* AUG 11, CHICAGO, IL

* AUG 12, INDIANAPOLIS, IN

* AUG 13, TORONTO, ON

AUG 17, DENVER, CO (FREE SHOW)

^AUG 19 PORTLAND, OR

^AUG 20 SEATTLE, WA

^AUG 22 SAN FRANCISCO, CA 

^AUG 24 LOS ANGELES, CA

^ AUG 25 SAN DIEGO, CA

^ AUG 26 PHOENIX, AZ

^ AUG 28 OKLAHOMA CITY, OK

^ AUG 29 DALLAS, TX

^ AUG 30 AUSTIN, TX

^ AUG 31 HOUSTON, TX

^ SEP 1 SAN ANTONIO, TX

^ SEP 3 CARRBORO, NC

^ SEP 4 WASHINGTON, DC

^ SEP 5 NEW YORK, NY